Přihláška


Pole označená jednou hvězdičkou * je potřeba vyplnit.


Část A – komunikační a fakturační údaje
pro vnitřní potřebu organizátora České chuťovky

Firma *
Kontaktní osoba, funkce *
Ulice + č.p. *
PSČ, Město (sídlo) *
Kontaktní telefon *
IČ *
DIČ *
E-mail *
Profile *
WWW
Facebooková stránka

Část B – údaje pro zápis do veřejné Databáze vítězů soutěže
Česká chuťovka (Databáze slouží k propagaci úspěšných
účastníků soutěže; zápis do Databáze je zdarma)

Kontaktní osoba, funkce
Telefon
E-mail *

* Odesláním přihlášky vyjadřujeme souhlas se zněním Pravidel a podmínek soutěže a udělujeme rovněž souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci části A a části B přihlášky. Tento souhlas udělujeme svobodně a obsah souhlasu je nám srozumitelný.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán, a to písemným odejmutím souhlasu zaslaným správci značek „Česká chuťovka“ a „Dětská chuťovka“ na e-mail ceskachutovka@sympex.cz. Na stejnou adresu je možné zasílat i aktualizace osobních a kontaktních údajů k výše uvedeným účelům.

Část C - seznam přihlášených výrobků

Výrobek č. 01
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku *
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
Výrobek č. 02
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
Výrobek č. 03
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
Výrobek č. 04
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
Výrobek č. 05
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
Výrobek č. 06
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
Výrobek č. 07
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
Výrobek č. 08
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
Výrobek č. 09
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
Výrobek č. 10
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
Výrobek č. 11
+
Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
Název výrobku
Kategorie výrobku
Stručná charakteristika výrobku
(max. počet znaků je 200)
 
Výběr soutěže
     
Vyžaduje výrobek
tepelnou úpravu
před hodnocením?
         
Uveďte způsob
tepelné úpravy
Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
 

Lokalita dodávek výrobků (kraj)

 

Původ výrobků

Potvrzujeme, že každý přihlášený výrobek je od českého výrobce a je vyroben v ČR. **
** soutěž je určena pouze pro české výrobce a producenty
Pozn.: Právo užívat logo „Česká Chuťovka“ nebo „Dětská Chuťovka“ udělí organizátor soutěže jejím vítězům pro úspěšné výrobky na základě příslušné smlouvy zdarma. Organizátor přitom neposuzuje ani neověřuje složení výrobku, původ jeho jednotlivých složek ani místo výroby, a je tak pouze na výrobci, zda oceněný výrobek vyhoví příslušným zákonným normám, včetně zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a to i z hlediska možností použití loga Česká Chuťovka. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za užití loga výrobcem v případě, že výrobek jakýmkoliv způsobem těmto zákonným požadavkům nevyhoví. Pokud nebude oceněný výrobek kvůli skladbě surovin splňovat podmínky pro možnost označení „česká potravina“, bude mít výrobce možnost na základě licenční smlouvy používat logo „Naše Chuťovka“, například pro značení na obalu výrobku.

Odeslání přihlášky

Pro odeslání přihlášky je nutné, abyste měli povolený JavaScript ve Vašem prohlížeči!


Základní informace:
 • Přihlášky musí být odeslány nejpozději 15.9.2022.
 • Registrační poplatek do soutěže: 4 000 Kč (bez DPH).
 • + Poplatek za každý výrobek v soutěži Česká chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH).
 • + Poplatek za každý výrobek v soutěži Dětská chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH).
 • Celkový poplatek + 21 % DPH je nutné uhradit na účet číslo: 2700214690/2010 do 19.9.2022 oproti vystavené zálohové faktuře (daňový doklad bude vystaven po připsání platby na účet).
 • Odesláním přihlášky uděluje účastník soutěže zároveň souhlas se zasíláním obchodních sdělení od organizátorů a partnerů soutěže.

Dodatečné informace:

 • Zboží v množství minimálně 20 ks nebo 2 000 g bude přijímáno dne 21.9.2022 od 8:00 do 16:00 hod.
 • Chléb, běžné pečivo a jemné pečivo až 22.9.2022 od 7:00 do 8:30 hod.
 • Příjem výrobků je na adrese: VOŠ, Gymnázium, SPŠ a SOŠ, Podskalská 365/10, 128 00 Praha 2.
  Výrobky se předávají ve 3. patře v laboratoři č. 317 - vjezd do areálu školy za rohem hl. vchodu, tj. z Plavecké ulice. Podrobnosti a upřesnění dodání zboží lze dojednat na tel.: 221 595 411.
 
 
 


Záštita:
 • Soutěž probíhá pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a prezidenta Agrární komory Jana Doležala.
Odborný patron:
 • prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, rektor VŠCHT
Odborná garance:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • VOŠ, Gymnázium, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ
Organizační zajištění soutěže

SYMPEX GROUP s.r.o.
Na Balkáně 2532/82, 130 00 Praha 3
E: ceskachutovka@sympex.cz  |  T: 777 146 641  |  W: www.sympex.cz