Soutěž o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek
„Česká Chuťovka 2022“ a „Dětská Chuťovka 2022“

Databáze oceněných

Databáze vítězů soutěže Česká Chuťovka a Dětská Chuťovka


Česká Chuťovka  MarkAs

Proč vznikla Databáze vítězů soutěže Česká chuťovka a Dětská chuťovka

Pro úspěšné účastníky soutěže jsou získaná ocenění dokladem skvělé chuti a vysoké kvality jejich výrobků. Většina vítězů ocenění aktivně využívá ke své propagaci. Vytvořením Databáze vítězů soutěže chceme přispět k lepšímu využití marketingového potenciálu získaných ocenění.

 

Pro koho je databáze určena
  • koncovým spotřebitelům poskytuje skvělý zdroj informací o kvalitních a chutných potravinách, o kterých by se jinak možná vůbec nedozvěděli;
  • obchodníkům slouží jako zdroj informací o společnostech, jejichž výrobky mohou významně obohatit jejich nabídku.

 

Co databáze přináší účastníkům soutěže

Realizací databáze pro výrobce oceněných potravin vznikl nový marketingový kanál. To představuje potenciálně velmi významný bonus pro každého, kdo hledá nebo chce posílit svoje postavení na trhu.

 

Jaké informace databáze obsahuje

Informace o oceněných výrobcích a kontaktní informace výrobců. Členění databáze umožňuje snadno vyhledat ty správné informace a kontakty.
Databázi najdete na adrese http://www.mark-as.cz/chutovka
Vzhledem k tomu, že Databáze vítězů obsahuje všechny historicky (tj. za všechny předchozí ročníky soutěže) oceněné výrobce a potraviny, mohou přechodně některé údaje chybět nebo nemusí být zcela aktuální, jako např. lokalita dodávek či kontaktní údaje. Organizátoři budou ve spolupráci s oceněnými firmami tyto údaje postupně co nejrychleji doplňovat a aktualizovat i s ohledem na platné zákony a Databáze tak bude v tomto směru průběžně zpřesňována.
Organizátoři soutěže Česká chuťovka při vytvoření databáze vítězů spolupracovali se společností MarkAs distribution s.r.o., která je autorem použité technologie. Marketingový program MarkAs byl upraven „na míru“ tak, aby práce s databází byla co nejjednodušší.