Pravidla a podmínky


Uzávěrka přihlášek: 15.9.2017


I. PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKU

Do soutěže o „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2017“ se mohou přihlásit všechny tuzemské výrobní potravinářské podniky se svými výrobky, které jsou dodávány do oběhu na současný trh České republiky.

Vyhlášené soutěžní kategorie:

 • pekařské výrobky
 • cukrářské výrobky
 • mléčné výrobky
 • masné výrobky
 • ovocné a zeleninové výrobky
 • nealkoholické nápoje
 • piva
 • vína
 • lihoviny
 • ostatní potravinářské výrobky

Součástí soutěže je „DĚTSKÁ CHUŤOVKA“ jejímiž hodnotiteli jsou děti ve věku 6-16 let a „Cena novinářů“.

Přihlášený výrobek musí splňovat vysoké senzorické parametry, zejména výrazné chuťové vlastnosti. Cílem je podněcovat výrobce k nabídce vyššího podílu vysoce kvalitních potravinářských výrobků. A tím reagovat na stále rostoucí poptávku po chutných potravinách požadovaných náročnými spotřebiteli.

Hlavním hodnoceným kritériem je tedy především chuť, ale i vzhled, vůně a konzistence výrobku. Přihlášený výrobek musí být od českého výrobce a vyrobený v ČR.

 


II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ ČESKÁ CHUŤOVKA A DĚTSKÁ CHUŤOVKA

Výrobky budou hodnoceny ve dnech  26.-27. září 2017 hodnotitelskou komisí nezávislých odborníků, která má vysoký odborný kredit. Odbornými garanty soutěže, kteří zabezpečují vysokou míru její regulérnosti, jsou Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ), která je také místem hodnocení.


III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

Slavnostní předávání cen vítězům soutěže „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA 2017“„DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2017“ se uskuteční dne 19. října 2017 v Senátu Parlamentu České republiky v Praze na Malé Straně za účasti významných osobností a novinářů. V každé kategorii budou vyhlášeny vítězné výrobky oceněné titulem „Česká chuťovka 2017“ případně „Dětská chuťovka 2017“ a vítězným firmám budou předány plakety a diplomy. Součástí slavnostního vyhlášení výsledků soutěže bude také prezentace oceněných výrobků formou výstavky a ochutnávky.

Vítězné výrobky budou také ochutnány přítomnými novináři a jimi nejlépe hodnocené výrobky získají ještě plaketu a diplom Cena novinářů – Česká chuťovka 2017.


IV. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

Titul Rytíř České chuti se uděluje od r. 2013 významné potravinářské osobnosti z řad manažerů firem, technologů a tvořivých potravinářských odborníků.

 


V. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK A PODMÍNKY

 • Přihlášky musí být odeslány nejpozději do 15.9.2017.
 • Registrační poplatek do soutěže: 3 000 Kč (bez DPH).
 • + Poplatek za každý výrobek v soutěži Česká chuťovka: 2 000 Kč (bez DPH).
 • + Poplatek za každý výrobek v soutěži Dětská chuťovka: 2 000 Kč (bez DPH).
 • Celkový poplatek + 21 % DPH je nutné uhradit na účet číslo: 2700214690/2010 do 22.9.2017 oproti vystavené zálohové faktuře (daňový doklad bude vystaven po připsání platby na účet).
 • Odesláním přihlášky uděluje účastník soutěže zároveň souhlas se zasíláním obchodních sdělení od organizátorů a partnerů soutěže.

Zboží v množství minimálně 15 ks nebo 2 000 g bude přijímáno dne 25. září 2017 od 8:00 do 16:00 hod., chléb, běžné pečivo a jemné pečivo až 26. září 2017 od 7:00 do 8:30 hod. na adrese: VOŠES, SPŠPT a SOŠPV, Podskalská 365/10, 128 00 Praha 2.


VI. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE

Předsedkyně:

 • prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. – VŠCHT Praha


Členové:

 • Ing. Luděk Häusler - COOP Centrum družstvo
 • Ing. Karel Hřídel - VOŠES a SPŠPT, Praha
 • doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc. - Česká zemědělská univerzita, Praha
 • Ing. Milan Chmelař - ředitel VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ)
 • Mgr. David Jonke - odborník přes spotřebitelské právo
 • Ing. Jan Katina - výkonný ředitel ČSZM
 • Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. - ředitel Městské veterinární správy v Praze
 • Ing. František Kruntorád, CSc. - jednatel a ředitel AGRAL s.r.o.
 • Ladislav Likler - sýrařský expert
 • Ing & Ing. Pavel Mikoška, CSc. - ředitel jakosti AHOLD Czech Republic, a.s.
 • MUDr. Jolana Rambousková, CSc. - 3. LF Univerzity Karlovy
 • Ing. Josef Sléha, CSc. - jednatel SYMPEX GROUP s.r.o.
 • Ing. Petr Šilar - senátor
 • Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. - nezávislý potravinářský odborník
 
 
 


Záštita:
 • Soutěž probíhá pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha a ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.
Odborný patron:
 • prof. Ing. Karel Melzoch CSc., rektor VŠCHT
Odborná garance:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ)
Spolupráce
 
 
Organizační zajištění soutěže

SYMPEX GROUP s.r.o.
Na Balkáně 2532/82, 130 00 Praha 3
E: ceskachutovka@sympex.cz  |  T: 777 146 641  |  W: www.sympex.cz
site sur viagra