Soutěž o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek
„Česká Chuťovka 2024“ a „Dětská Chuťovka 2024“

Aktuality

Tisková zpráva
k vyhlášení 16. ročníku soutěže o značku
Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2024″
a 14. ročníku soutěže o značku „DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2024“

RADOST Z JÍDLA JE KLÍČOVOU SOUČÁSTÍ STRAVOVACÍHO NÁVYKU

České potravinářství je pod stále větším tlakem nejen veřejnosti, ale i byrokratických struktur,
přičemž zejména to druhé výrobcům příliš nepomáhá. Pokud například průměrná spotřeba piva na
obyvatele loni klesla dokonce na historické minimum, něco to asi signalizuje. Čeští potravináři nejsou
vlivem nejrůznějších vnitropolitických i vnějších okolností v záviděníhodné pozici, a to i přesto, jak
dokazují i dlouholeté trendy v soutěži Česká chuťovka, že chuť a kvalita většiny českých potravin se
neustále zlepšují. A je právě prvořadým cílem České chuťovky pomoci výrobcům zviditelnit jejich
nejlepší výrobky zejména směrem k zákazníkům. Vždyť výtečná chuť je často klíčovým faktorem,
který ovlivňuje zážitek z jídla a rozhoduje o tom, zda si zákazník bude danou potravinu nebo jídlo
opakovaně kupovat. Mezi různými značkami kvality potravin jsou proto svou názornou vypovídací
hodnotou loga ČESKÉ CHUŤOVKY a DĚTSKÉ CHUŤOVKY naprosto jedinečná. O udělení Dětské
chuťovky dokonce rozhoduje výhradně dětská porota.

Otevřít tiskovou zprávu k vyhlášení soutěže ČESKÁ CHUŤOVKA 2024 a DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2024

ČESKÁ CHUŤOVKA – ZNAČKA, KTERÁ SI NA NIC NEHRAJE