Soutěž o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek
„Česká Chuťovka 2024“ a „Dětská Chuťovka 2024“

Pravidla a podmínky

Uzávěrka přihlášek: 12.9.2024


I. PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKU

Do soutěže o „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká Chuťovka“ mohou být přihlášeny výrobky tuzemských výrobních potravinářských podniků, které jsou dodávány do oběhu na současný trh České republiky.

Vyhlášené soutěžní kategorie:
 • Mléčné výrobky
 • Masné výrobky
 • Pekařské výrobky
 • Cukrářské výrobky
 • Hotová jídla
 • Ovocné a zeleninové výrobky
 • Nealkoholické nápoje
 • Piva
 • Vína
 • Lihoviny
 • Ostatní potravinářské výrobky

Součástí soutěže je „DĚTSKÁ CHUŤOVKA“ jejímiž hodnotiteli jsou děti ve věku 8-16 let a „Cena novinářů“.

Přihlášený výrobek musí splňovat vysoké senzorické parametry, zejména výrazné chuťové vlastnosti. Cílem je podněcovat výrobce k nabídce vyššího podílu vysoce kvalitních potravinářských výrobků. A tím reagovat na stále rostoucí poptávku po chutných potravinách požadovaných náročnými spotřebiteli.

Hlavním hodnoceným kritériem je tedy především chuť, ale i vzhled, vůně a konzistence výrobku. Přihlášený výrobek musí být od českého výrobce a vyrobený v ČR.


II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ ČESKÁ CHUŤOVKA A DĚTSKÁ CHUŤOVKA

Výrobky budou hodnoceny ve dnech 19.-20. 9. 2024 hodnotitelskou komisí nezávislých odborníků, která má vysoký odborný kredit. Odbornými garanty soutěže, kteří zabezpečují vysokou míru její regulérnosti, jsou Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a VOŠ, Gymnázium, SPŠ a SOŠ Podskalská, která je také místem hodnocení.


III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

Slavnostní předávání cen vítězům soutěže „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA 2024“ a „DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2024“ se uskuteční 24. října 2024 za účasti významných osobností a novinářů v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné. V každé kategorii budou vyhlášeny vítězné výrobky oceněné titulem „Česká chuťovka 2024“ případně „Dětská chuťovka 2024“ a vítězným firmám budou předány plakety a diplomy. Součástí slavnostního vyhlášení výsledků soutěže bude také prezentace oceněných výrobků formou výstavky a ochutnávky.
Vítězné výrobky budou také ochutnány přítomnými novináři a jimi nejlépe hodnocené výrobky získají ještě diplom Cena novinářů – Česká chuťovka 2024.


IV. NAŠE CHUŤOVKA

Naše Chuťovka Naše chuťovka Zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. ve svém § 9b stanovuje pojem „česká potravina“ s podmínkami % obsahu surovin původu z České republiky. Pokud nebude výrobek oceněný diplomem Česká chuťovka splňovat podmínky pro možnost označení „česká potravina“ kvůli vyššímu podílu nečeských surovin, bude možné využívat chráněné logo „Naše chuťovka“, například pro značení na obalu výrobku.

Pořadatelé soutěže nebudou zkoumat, zda ten který výrobek legislativně vyhovuje označení „česká potravina“ a bude tak pouze na výrobci, zda se v tom kterém konkrétním případě rozhodne pro užívání loga „Česká chuťovka“ nebo „Naše chuťovka“, což bude obsaženo i v licenční smlouvě uzavřené s jednotlivými účastníky soutěže Česká chuťovka. Logo „Dětská chuťovka“ není slovně ani graficky zaměnitelné s označením „česká potravina“ a toto opatření se jej proto netýká.


V. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

Titul Rytíř České chuti se uděluje od r. 2013 významné potravinářské osobnosti z řad manažerů firem, technologů a tvořivých potravinářských odborníků.


VI. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK A PODMÍNKY

 • Přihlášky musí být odeslány nejpozději do 12.9.2024.
 • Registrační poplatek do soutěže: 4 000 Kč (bez DPH).
 • + Poplatek za každý výrobek v soutěži Česká chuťovka: 3 000 Kč (bez DPH).
 • + Poplatek za každý výrobek v soutěži Dětská chuťovka: 3 000 Kč (bez DPH).
 • Celkový poplatek + 21 % DPH je nutné uhradit na účet číslo: 2700214690/2010 do 18.9.2024 oproti vystavené zálohové faktuře (daňový doklad bude vystaven po připsání platby na účet).
 • Odesláním přihlášky uděluje účastník soutěže zároveň souhlas se zasíláním obchodních sdělení od organizátorů a partnerů soutěže.

Zboží v množství minimálně 20 ks nebo 2 000 g bude přijímáno dne 18.9.2024 od 8:00 do 16:00 hod.
Chléb, běžné pečivo a jemné pečivo až 19.9.2024 od 7:00 do 8:30 hod. na adrese: VOŠ, Gymnázium, SPŠ a SOŠ Podskalská 365/1, 128 00 Praha 2. Výrobky se předávají ve 3. patře v laboratoři č. 317.

Vjezd do areálu školy je však z ulice Ladova: tj. v této jednosměrné ulici budou 2 otevřené vjezdy; vjedete na parkoviště prvním vjezdem, dojedete k výtahu, kde vyložíte zboží, které Vám bude pracovníkem školy výtahem vyvezeno do 3. patra a zde potravinářské vzorky předáte pověřeným pracovnicím. Po předání vyjedete zadním vchodem.

Podrobnosti a upřesnění dodání zboží lze ve výjimečných případech dojednat na tel.: 221 595 411.


VII. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE

Předsedkyně:
 • Ing. Milan Chmelař – VOŠ, Gymnázium, SPŠ a SOŠ Podskalská
Členové:
 • prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. – VŠCHT Praha
 • Ing. Bohumil Hlavatý – výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů ČR
 • Ing. Karel Hřídel – VOŠ, Gymnázium, SPŠ a SOŠ Podskalská
 • doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc. – Česká zemědělská univerzita, Praha
 • Ing. Jiří Kopáček, CSc. – předseda Českomoravského svazu mlékárenského
 • doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. – ředitel Městské veterinární správy v Praze
 • Ing. František Kruntorád, CSc. – jednatel a ředitel AGRAL s.r.o.
 • Martin Lev – šéfkuchař
 • Ing. Zdeněk Novák – generální ředitel Národního zemědělského muzea
 • doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. – 3. LF Univerzity Karlovy
 • MVDr. Radek Slanec – ředitel Českého svazu zpracovatelů masa
 • Ing. Josef Sléha, CSc. – jednatel SYMPEX GROUP s.r.o.
 • doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. – FPBT VŠCHT Praha
 • Ing. Petr Šilar – zemědělský odborník
 • Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. – nezávislý potravinářský odborník