Soutěž o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek
„Česká Chuťovka 2022“ a „Dětská Chuťovka 2022“

Přihláška


  Část A – komunikační a fakturační údaje
  pro vnitřní potřebu organizátora České chuťovky

  Část B – údaje pro zápis do veřejné Databáze vítězů soutěže
  Česká chuťovka (Databáze slouží k propagaci úspěšných
  účastníků soutěže; zápis do Databáze je zdarma)

  Souhlas   Odesláním přihlášky vyjadřujeme souhlas se zněním Pravidel a podmínek soutěže a udělujeme rovněž souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci části A a části B přihlášky. Tento souhlas udělujeme svobodně a obsah souhlasu je nám srozumitelný.
  Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán, a to písemným odejmutím souhlasu zaslaným správci značek „Česká chuťovka“ a „Dětská chuťovka“ na e-mail ceskachutovka@sympex.cz. Na stejnou adresu je možné zasílat i aktualizace osobních a kontaktních údajů k výše uvedeným účelům.

  Část C - seznam přihlášených výrobků

  Výrobek č. 01
  +
  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
  Název výrobku

   
  Kategorie výrobku
   
  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)
   
   
  Výběr soutěže

   
  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   
  Uveďte způsob tepelné úpravy

  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
   
   

  Výrobek č. 02
  +
  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
  Název výrobku

   
  Kategorie výrobku
   
  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)
   
   
  Výběr soutěže

   
  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   
  Uveďte způsob tepelné úpravy

  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
   
   

  Výrobek č. 03
  +
  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
  Název výrobku

   
  Kategorie výrobku
   
  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)
   
   
  Výběr soutěže

   
  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   
  Uveďte způsob tepelné úpravy

  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
   
   

  Výrobek č. 04
  +
  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
  Název výrobku

   
  Kategorie výrobku
   
  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)
   
   
  Výběr soutěže

   
  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   
  Uveďte způsob tepelné úpravy

  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
   
   

  Výrobek č. 05
  +
  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
  Název výrobku

   
  Kategorie výrobku
   
  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)
   
   
  Výběr soutěže

   
  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   
  Uveďte způsob tepelné úpravy

  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
   
   

  Výrobek č. 06
  +
  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
  Název výrobku

   
  Kategorie výrobku
   
  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)
   
   
  Výběr soutěže

   
  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   
  Uveďte způsob tepelné úpravy

  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
   
   

  Výrobek č. 07
  +
  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
  Název výrobku

   
  Kategorie výrobku
   
  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)
   
   
  Výběr soutěže

   
  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   
  Uveďte způsob tepelné úpravy

  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
   
   

  Výrobek č. 08
  +
  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
  Název výrobku

   
  Kategorie výrobku
   
  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)
   
   
  Výběr soutěže

   
  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   
  Uveďte způsob tepelné úpravy

  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
   
   

  Výrobek č. 09
  +
  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
  Název výrobku

   
  Kategorie výrobku
   
  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)
   
   
  Výběr soutěže

   
  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   
  Uveďte způsob tepelné úpravy

  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
   
   

  Výrobek č. 10
  +
  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.
  Název výrobku

   
  Kategorie výrobku
   
  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)
   
   
  Výběr soutěže

   
  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   
  Uveďte způsob tepelné úpravy

  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu
   
   

   

  Lokalita dodávek výrobků (kraj)

   

  Původ výrobků
  Potvrzujeme, že každý přihlášený výrobek je od českého výrobce a je vyroben v ČR. **

  ** soutěž je určena pouze pro české výrobce a producenty

  Pozn.: Právo užívat logo „Česká Chuťovka“ nebo „Dětská Chuťovka“ udělí organizátor soutěže jejím vítězům pro úspěšné výrobky na základě příslušné smlouvy zdarma. Organizátor přitom neposuzuje ani neověřuje složení výrobku, původ jeho jednotlivých složek ani místo výroby, a je tak pouze na výrobci, zda oceněný výrobek vyhoví příslušným zákonným normám, včetně zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a to i z hlediska možností použití loga Česká Chuťovka. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za užití loga výrobcem v případě, že výrobek jakýmkoliv způsobem těmto zákonným požadavkům nevyhoví. Pokud nebude oceněný výrobek kvůli skladbě surovin splňovat podmínky pro možnost označení „česká potravina“, bude mít výrobce možnost na základě licenční smlouvy používat logo „Naše Chuťovka“, například pro značení na obalu výrobku.

  Odeslání přihlášky

  Pro odeslání přihlášky je nutné potvrdit pole Souhlas v části "B"
   
   


  Základní informace:
  • Přihlášky musí být odeslány nejpozději 15.9.2022.
  • Registrační poplatek do soutěže: 4 000 Kč (bez DPH).
  • + Poplatek za každý výrobek v soutěži Česká chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH).
  • + Poplatek za každý výrobek v soutěži Dětská chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH).
  • Celkový poplatek + 21 % DPH je nutné uhradit na účet číslo: 2700214690/2010 do 19.9.2022 oproti vystavené zálohové faktuře (daňový doklad bude vystaven po připsání platby na účet).
  • Odesláním přihlášky uděluje účastník soutěže zároveň souhlas se zasíláním obchodních sdělení od organizátorů a partnerů soutěže.

  Dodatečné informace:
  • Zboží v množství minimálně 20 ks nebo 2 000 g bude přijímáno dne 21.9.2022 od 8:00 do 16:00 hod.
  • Chléb, běžné pečivo a jemné pečivo až 22.9.2022 od 7:00 do 8:30 hod.
  • Příjem výrobků je na adrese: VOŠ, Gymnázium, SPŠ a SOŠ, Podskalská 365/10, 128 00 Praha 2.
   Výrobky se předávají ve 3. patře v laboratoři č. 317 – vjezd do areálu školy za rohem hl. vchodu, tj. z Plavecké ulice. Podrobnosti a upřesnění dodání zboží lze dojednat na tel.: 221 595 411.