Soutěž o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek
„Česká Chuťovka 2023“ a „Dětská Chuťovka 2023“

Přihláška

Přihlašování do soutěže již bylo ukončeno.


Základní informace:
 • Přihlášky musí být odeslány nejpozději 14.9.2023.
 • Registrační poplatek do soutěže: 4 000 Kč (bez DPH).
 • + Poplatek za každý výrobek v soutěži Česká chuťovka: 3 000 Kč (bez DPH).
 • + Poplatek za každý výrobek v soutěži Dětská chuťovka: 3 000 Kč (bez DPH).
 • Celkový poplatek + 21 % DPH je nutné uhradit na účet číslo: 2700214690/2010 do 18.9.2023 oproti vystavené zálohové faktuře (daňový doklad bude vystaven po připsání platby na účet).
 • Odesláním přihlášky uděluje účastník soutěže zároveň souhlas se zasíláním obchodních sdělení od organizátorů a partnerů soutěže.

Dodatečné informace:
 • Zboží v množství minimálně 20 ks nebo 2000 g bude přijímáno dne 20.9.2023 od 8:00 do 16:00 hod.
 • Chléb, běžné pečivo a jemné pečivo až 21.9.2023 od 7:00 do 8:30 hod.
 • Příjem výrobků je na adrese: VOŠ, Gymnázium, SPŠ a SOŠ Podskalská 365/10, 128 00 Praha 2.
  Výrobky se předávají ve 3. patře v laboratoři č. 317 – vjezd do areálu školy je však z ulice Ladova:
  tj. v této jednosměrné ulici budou 2 otevřené vjezdy; vjedete na parkoviště prvním vjezdem, dojedete k výtahu, kde vyložíte zboží, které Vám bude pracovníkem školy výtahem vyvezeno do 3. patra a zde potravinářské vzorky předáte pověřeným pracovnicím. Po předání vyjedete zadním vchodem.
  Podrobnosti a upřesnění dodání zboží lze ve výjimečných případech dojednat na tel.: 221 595 411.