Soutěž o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek
„Česká Chuťovka 2024“ a „Dětská Chuťovka 2024“

Přihláška

  Pole označená jednou hvězdičkou je potřeba vyplnit.


  Část A – komunikační a fakturační údaje

  Souhlas   Odesláním přihlášky vyjadřujeme souhlas se zněním Pravidel a podmínek soutěže a udělujeme rovněž souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci části A přihlášky. Tento souhlas udělujeme svobodně a obsah souhlasu je nám srozumitelný.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán, a to písemným odejmutím souhlasu zaslaným správci značek „Česká chuťovka“ a „Dětská chuťovka“ na e-mail ceskachutovka@sympex.cz. Na stejnou adresu je možné zasílat i aktualizace osobních a kontaktních údajů k výše uvedeným účelům.

  Část B - seznam přihlášených výrobků

  Výrobek č. 01

  +

  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.

  Název výrobku

   

  Kategorie výrobku

   

  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)

   

   

  Výběr soutěže

   

  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   

  Uveďte způsob tepelné úpravy


  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu

   

   

  Výrobek č. 02

  +

  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.

  Název výrobku

   

  Kategorie výrobku

   

  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)

   

   

  Výběr soutěže

   

  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   

  Uveďte způsob tepelné úpravy


  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu

   

   

  Výrobek č. 03

  +

  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.

  Název výrobku

   

  Kategorie výrobku

   

  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)

   

   

  Výběr soutěže

   

  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   

  Uveďte způsob tepelné úpravy


  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu

   

   

  Výrobek č. 04

  +

  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.

  Název výrobku

   

  Kategorie výrobku

   

  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)

   

   

  Výběr soutěže

   

  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   

  Uveďte způsob tepelné úpravy


  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu

   

   

  Výrobek č. 05

  +

  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.

  Název výrobku

   

  Kategorie výrobku

   

  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)

   

   

  Výběr soutěže

   

  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   

  Uveďte způsob tepelné úpravy


  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu

   

   

  Výrobek č. 06

  +

  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.

  Název výrobku

   

  Kategorie výrobku

   

  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)

   

   

  Výběr soutěže

   

  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   

  Uveďte způsob tepelné úpravy


  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu

   

   

  Výrobek č. 07

  +

  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.

  Název výrobku

   

  Kategorie výrobku

   

  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)

   

   

  Výběr soutěže

   

  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   

  Uveďte způsob tepelné úpravy


  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu

   

   

  Výrobek č. 08

  +

  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.

  Název výrobku

   

  Kategorie výrobku

   

  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)

   

   

  Výběr soutěže

   

  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   

  Uveďte způsob tepelné úpravy


  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu

   

   

  Výrobek č. 09

  +

  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.

  Název výrobku

   

  Kategorie výrobku

   

  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)

   

   

  Výběr soutěže

   

  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   

  Uveďte způsob tepelné úpravy


  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu

   

   

  Výrobek č. 10

  +

  Pro vyplnění údajů tohoto výrobku, klikněte na červené "plus" (+) vlevo.

  Název výrobku

   

  Kategorie výrobku

   

  Stručná charakteristika výrobku
  (max. počet znaků je 200)

   

   

  Výběr soutěže

   

  Vyžaduje výrobek tepelnou úpravu před hodnocením?

    

   

  Uveďte způsob tepelné úpravy


  Při tepelném zpracování jsou možné jen dokončovací úpravy:
  ohřev, napařování, ohřev v konvektomatu

   

   

   

  Původ výrobků

  Potvrzujeme, že každý přihlášený výrobek je od českého výrobce a je vyroben v ČR. **
  ** soutěž je určena pouze pro české výrobce a producenty

  Pozn.: Právo užívat logo „Česká Chuťovka“ nebo „Dětská Chuťovka“ udělí organizátor soutěže jejím vítězům pro úspěšné výrobky na základě příslušné smlouvy zdarma. Organizátor přitom neposuzuje ani neověřuje složení výrobku, původ jeho jednotlivých složek ani místo výroby, a je tak pouze na výrobci, zda oceněný výrobek vyhoví příslušným zákonným normám, včetně zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a to i z hlediska možností použití loga Česká Chuťovka. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za užití loga výrobcem v případě, že výrobek jakýmkoliv způsobem těmto zákonným požadavkům nevyhoví. Pokud nebude oceněný výrobek kvůli skladbě surovin splňovat podmínky pro možnost označení „česká potravina“, bude mít výrobce možnost na základě licenční smlouvy používat logo „Naše Chuťovka“, například pro značení na obalu výrobku.

  Odeslání přihlášky

  Pro odeslání přihlášky je nutné potvrdit pole Souhlas v části "B"

   

   


  Základní informace:
  • Přihlášky musí být odeslány nejpozději 12.9.2024.
  • Registrační poplatek do soutěže: 4 000 Kč (bez DPH).
  • + Poplatek za každý výrobek v soutěži Česká chuťovka: 3 000 Kč (bez DPH).
  • + Poplatek za každý výrobek v soutěži Dětská chuťovka: 3 000 Kč (bez DPH).
  • Celkový poplatek + 21 % DPH je nutné uhradit na účet číslo: 2700214690/2010 do 18.9.2024 oproti vystavené zálohové faktuře (daňový doklad bude vystaven po připsání platby na účet).
  • Odesláním přihlášky uděluje účastník soutěže zároveň souhlas se zasíláním obchodních sdělení od organizátorů a partnerů soutěže.

  Dodatečné informace:

  Zboží v množství minimálně 20 ks nebo 2 000 g bude přijímáno dne 18.9.2024 od 8:00 do 16:00 hod.
  Chléb, běžné pečivo a jemné pečivo až 19.9.2024 od 7:00 do 8:30 hod. na adrese: VOŠ, Gymnázium, SPŠ a SOŠ Podskalská 365/1, 128 00 Praha 2. Výrobky se předávají ve 3. patře v laboratoři č. 317.

  Vjezd do areálu školy je však z ulice Ladova: tj. v této jednosměrné ulici budou 2 otevřené vjezdy; vjedete na parkoviště prvním vjezdem, dojedete k výtahu, kde vyložíte zboží, které Vám bude pracovníkem školy výtahem vyvezeno do 3. patra a zde potravinářské vzorky předáte pověřeným pracovnicím. Po předání vyjedete zadním vchodem.

  Podrobnosti a upřesnění dodání zboží lze ve výjimečných případech dojednat na tel.: 221 595 411.