Soutěž o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek
„Česká Chuťovka 2024“ a „Dětská Chuťovka 2024“

Úvodní informace

16. ročník soutěže Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA 2024 a DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2024
vyhlašují SYMPEX a Česká cesta - Via Bohemica

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ          SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

AGRÁRNÍ KOMORA České republiky         

Soutěž probíhá pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného, Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova,
prezidenta Agrární komory Jana Doležala a prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy
.

Odborný patron:
  • prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., rektor VŠCHT
  • doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., děkan FPBT VŠCHT Praha
Odborná garance:
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha
  • Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10

VŠCHT PRAHA                  VOŠES A SPŠPT


Poslání

Soutěž o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká chuťovka“ a „Dětská chuťovka“ především pomáhá spotřebitelům objevit chutné české potraviny. Výrobcům naopak pomáhá proniknout s výrobky, které splňují vysoké chuťové parametry, do povědomí spotřebitelů. Umožňuje dát o sobě vědět i malým a středním výrobcům, kteří jinak nemohou konkurovat velkovýrobcům v nákladech na reklamu. Nediskriminuje ale ani velké tuzemské výrobce, pokud vyrábějí kvalitní a chutné potraviny opravdu v České republice. Soutěž je tak otevřena všem poctivým tuzemským výrobcům a jejich chutným českým potravinám, pokud si toto označení opravdu zaslouží.


Kritéria a hodnocení

Značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká chuťovka“, uděluje vždy na podzim hodnotitelská komise nezávislých odborníků, disponujících vysokým kreditem. Odbornými garanty soutěže, kteří zabezpečují vysokou míru její regulérnosti, jsou Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha a Střední průmyslová škola potravinářských technologií PODSKALSKÁ, která je také místem hodnocení. Složení hodnotitelské komise i zcela průhledný anonymní způsob výběru oceněných potravin vylučuje jakoukoliv manipulaci s výsledky či jejich ovlivňování jinými zájmy.

Nejdůležitějším kritériem, které musí každý přihlášený výrobek splňovat, jsou jeho vynikající chuťové parametry, samozřejmým předpokladem je jeho vysoká kvalita. Neméně důležitou součástí hodnocení je také vzhled a konzistence výrobku. Spojením těchto parametrů s českým původem potravin je značka Česká chuťovka zcela nezaměnitelná s jinými oceněními, která jsou v ČR udělována.

Výrobky přihlášené do soutěže o značku „Dětská chuťovka“ by měly být určeny dětem a mládeži ve věku od 6 do 16 let. Hodnotí je pod metodickým vedením odborníků z hodnotitelské komise České chuťovky autentická dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, žáků Základní školy Londýnská a VOŠ, Gymnázium, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ, za jejíž významné odborné a organizační podpory se také soutěž koná. Dětští porotci jsou ve svém rozhodování zcela nezávislí a opravdu zodpovědní a přísní a také jejich hodnocení je naprosto nestranné, řídí se pouze svými chuťovými preferencemi.


Historie

Značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA se rozhodla založit skupina nezávislých potravinářských odborníků v době, kdy vrcholilo období honby spotřebitelů za co nejlevnějšími potravinami, čemuž se přizpůsobovali nejen prodejci, ale chtě nechtě i výrobci potravin, aby obstáli v neúprosné, mnohdy zahraniční konkurenci levných výrobků. Toto zboží se sice často kvalitou vstupních surovin ani výslednou chutí nemohlo tradičním českým potravinám rovnat, ale v neúprosně vybičovaném tržním prostředí vytlačovalo tradiční poctivé české potraviny stále více z obchodních regálů. To nenechávalo skupinu zapálených potravinářských odborníků, které spojovaly dlouholeté zkušenosti a práce pro udržení a zlepšování kvality českých potravin, ani specializované vydavatelství potravinářských titulů AGRAL v klidu a ve spolupráci se společností SYMPEX GROUP, která se ujala organizačního zajištění projektu, vznikla soutěž o značku ČESKÁ CHUŤOVKA.

Po skromných začátcích našla myšlenka rychle odezvu i u řady českých výrobců potravin, a to od těch nejmenších až po ty největší. Všechny totiž trápila stejná věc – chtěli vyrábět ne co nejlevněji z podřadných či náhradních surovin, ale za rozumnou cenu to, na co budou moci být i sami pyšní a hrdí a kdy budou moci zákazníkům svým jménem ručit i za to, že si na jejich potravinách skutečně pochutnají. Bez kvalitních a nešizených surovin, jakož i poctivých technologických postupů, totiž tradičně výbornou českou chuť docílit nelze. Vynikající chuť je tak neklamnou známkou i kvality dané potraviny a odborníci v hodnotitelské komisi České chuťovky jsou v senzorickém hodnocení potravin velmi zkušení.

Zájem o získání značky ČESKÁ CHUŤOVKA se tak ze strany výrobců začal rychle zvyšovat, každoročně se již do soutěže hlásí desítky z nich napříč všemi potravinářskými obory a na získaná ocenění jsou pak také zaslouženě hrdí. Prestiž soutěže, jež zůstává od samého počátku nestátní a nezávislou iniciativou, ještě vzrostla, když jí poskytl záštitu tehdejší předseda Senátu Parlamentu České republiky, takže od roku 2013 do roku 2022 přebírali vynikající čeští potravináři svá zasloužená ocenění v nádherných prostorách Valdštejnského paláce, sídle Senátu, od roku 2023 se pak předávání ocenění uskutečňuje v partnerské spolupráci s Národním zemědělským muzeem v jeho prostorách. Pro mnohé je to zážitek na celý život a těší je zejména to, že někdo dokáže jejich nelehké úsilí o udržení dobré pověsti českých potravin veřejně ocenit. Na neformální ochutnávce, která následuje vždy po slavnostním převzetí plaket a diplomů, si také vyměňují své zkušenosti a navázali zde již mezi sebou četné pracovní i přátelské vztahy. Z neformální a otevřené atmosféry, která se během let kolem soutěže vytvořila, se tak zrodil i slogan ČESKÁ CHUŤOVKA – ZNAČKA, KTERÁ SI NA NIC NEHRAJE. Od r. 2017 soutěž probíhá ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova. Rostoucí prestiž soutěže o značky ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA je od r. 2016 potvrzena i tím, že se koná také pod záštitou ministra zemědělství.

Brzy se ke skupině nadšenců okolo České chuťovky připojila také Dětská tisková agentura, která se ve své činnosti (m.j. organizuje populární celorepublikovou anketu o nejoblíbenějšího učitele – Zlatý Ámos) řídí důsledně heslem „o dětech, pro děti, ale především s dětmi“ a přišla s nápadem uspořádat soutěž také o značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA, o jejímž udělení budou rozhodovat výhradně děti samy. Tento nápad se rychle ujal a Dětská chuťovka je tak od r. 2011 nejspíš jediným projektem svého druhu na světě. I ona si rychle získává oblibu mezi výrobci i spotřebiteli.

V neposlední řadě je od roku 2013 hodnotitelskou komisí každoročně udělován titul Rytíř české chuti, jímž se po pečlivém posuzování a výběru z řady kandidátů z výrobní a odborné praxe stává osobnost, která se mimořádně svou dlouholetou prací v některém z potravinářských oborů zasloužila o výbornou pověst českých potravin.

Odborný patronát nad soutěží převzal od jejího 8. ročníku rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kterým je v současné době prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., a od 16. ročníku také děkan FPBT VŠCHT Praha doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.


Česká Chuťovka, Dětská Chuťovka, Rytíř české chuti