Soutěž o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek
„Česká Chuťovka 2024“ a „Dětská Chuťovka 2024“

České děti rozhodují samy o udělení značky

  • od

České děti, zřejmě jako jediné na světě, rozhodují samy o udělení značky kvality pro ty potraviny, které jim opravdu chutnají. O značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2019 se letos ucházelo 32 potravin od 17 českých výrobců, dětská porota ji v pátek 20. září přiřkla 26 z nich.

I tato skutečnost svědčí o tom, že čeští výrobci přicházejí na trh se stále kvalitnějšími a chutnějšími potravinami. Děti hodnotily celou škálu výrobků – od pekařských a cukrářských přes masné a sýry až třeba po vejce. Strávily tím jistě zajímavé páteční dopoledne pod odborným vedením Ing. Milana Chmelaře, ředitele potravinářské školy PODSKALSKÁ, která dětem poskytuje stejné profesionální zázemí a pečlivou přípravu vzorků jako i odborné hodnotitelské komisi, která ovšem musela ve dvou dnech zvládnout 226 vzorků. Děti si tak odnesly kromě chuťových zážitků i spoustu zajímavých informací o potravinách, zdravých stravovacích návycích, čím a proč se liší chutě dětí od chutí dospělých a řadu dalších. V dětské porotě tentokrát zasedly děti od 5. do 8. třídy ze ZŠ Slovanka v České Lípě reprezentující Dětskou tiskovou agenturu, žáci 5. tříd ze ZŠ Londýnská v Praze 2 a studenti 1. ročníku, budoucí potravinářští odborníci, právě ze školy PODSKALSKÁ.

Ocenění pak převezmou úspěšní výrobci na slavnostním odpoledni 10.10. v Senátu přímo z rukou předsedy dětské poroty – letos poprvé každý z nich dostane navíc pěknou porcelánovou plaketu (tzv. boží požehnání“) s barevným logem Dětské chuťovky od nového partnera soutěže, Českého porcelánu Dubí, které připojujeme v následující fotogalerii. Atmosféru hodnocení pak přibližují fotografie, jejichž autorem je Michal Vokřál, a rovněž reportáž ČT ve Zprávičkách: https://youtu.be/TY6mL1gO4is.

 

Foto: Michal Vokřál